Home 
 Auto transporten 
 Boot en Caravan transporten 

 Contact 

 Alg. voorwaarden 
 Geschiedenis 
 Vacatures 
 Foto's 
 Links 


   
Algemene Voorwaarden

Al onze transporten geschieden volgens AVC/CMR

Alle door ons opgegeven prijzen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn exclusief BTW. Wij vervoeren geen drugs, geld, wapens of explosieven. Grensoverschrijdend vervoer wordt door de douanerecherche gecontroleerd!

Acquisitie op bovenstaande informatie wordt niet op prijs gesteld.

KvK Utrecht: 30081813, BTW nr: NL810184205B01 NIWO vergunninghouder nr: 18690

Tel:+31(0)30 2203986 / Mobiel: +31(0)6 53190853 / E-mail: info@autotrans.nl

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg welke wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.